1. Telefon: (081) 445 40 22; (081) 743 60 74
 2. Zainteresowania naukowe: dzieje i kultura wspólnot zakonnych; geografia historyczna Kościoła; dzieje nowożytne Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Społeczeństwo Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (wykład);
  • Historia narodowa – historia europejska. Poglądy historiograficzne na dzieje Europy Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych (wykład);
  • Historia od średniowiecza do końca XVIII wieku (proseminarium);
  • Dzieje kultury polskiej i europejskiej (seminarium magisterskie i doktoranckie)
 4. Wybrane publikacje:
  • Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin 1987;
  • Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie XVI wieku. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993;
  • Red.: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, Lublin 1998;
  • Red.: Historiae peritus. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego. Cz. 2, Lublin 1998;
  • Red.: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, Lublin 1999.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2010, godz. 10:34 - Marcin Gapski