Główne pojęcia filozofii Arystotelesa. XXIX Sympozjum Arystotelesowskie

Tegoroczne Sympozjum Arystotelesowskie pod hasłem Główne pojęcia filozofii Arystotelesa odbędzie się w dniach 12-14 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL Rajchertówka). W sympozjum wezmą udział głównie studenci i doktoranci Wydziału Filozofii KUL oraz goście z innych ośrodków naukowych. W programie m.in. znajdą się refleksje zarówno nad Arystotelesowską metafizyką, jak i logiką, antropologią czy polityką.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 10:47 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-10-11