Katedra Literatury Rosyjskiej i Katedra Literatury Ukraińskiej

 

Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

 

zaprasza na konferencję naukową

w dniu 14 maja 2009 roku

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Norwidianum, s. 208

 

 

MIKOŁAJ GOGOL W INTERPRETACJACH I KRYTYCE LITERACKIEJ

Dwusetna rocznica urodzin pisarza

 

 

Program konferencji

 

9.00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

9.10 - 10.10 Obrady

Prof. dr hab. Jan Orłowski (UMCS), „Martwe dusze” Gogola a polska powieść satyryczna XIX wieku

Prof. dr hab. Witold Kowalczyk (UMCS), Trzy pogromy, czyli dusza tłumu w literaturze rosyjskiej XIX wieku (Gogol – Kriestowski – Garin-Michajłowski)

Prof. dr hab. Anna Raźny (UJ), Gogol w oczach Mikołaja Bierdiajewa

 

Przerwa na kawę – 10.10

10.40 – 12.00 Obrady

Prof. dr hab. Michał Łesiów (UMCS-KUL), Antroponimia stylistyczna w ukraińskich utworach Mikołaja Gogola

Prof. dr hab. Stefania Andrusiw (KUL), Антропологія простору в „українській” дилогїї М. Гоголя

Dr Mirosława Kawecka (KUL), Ukraiński dyskurs tożsamościowy wokół M. Gogola

 

Dyskusja

12.00-14.00 Pokaz filmów: ekranizacje prozy M. Gogola (Szyniel, Majskaja nocz, ili utoplennica)

 

14.15 Przerwa obiadowa

 

15.15-17.00 Obrady

Prof. dr hab. Anna Woźniak (KUL), Filozofia i geokulturologia prozy. Rzym i Jeruzalem Mikołaja Gogola

Dr Monika Grygiel (KUL), Nabokow o Gogolu – od fascynacji ku krytyce

Dr Marta Reda (KUL), Z historii jednego pseudonimu wielu pisarzy. Mikołaj Gogol – Mychajło Drachomanow – Łarysa Kosacz

Dr Albert Nowacki (KUL), Mikołaj Gogol w recepcji Jewhena Małaniuka

 

Dyskusja i podsumowanie obrad

 

17.30 -19.00 Utwory Mikołaja Gogola w interpretacji studentów z Krakowa

 

Imprezy towarzyszące konferencji

Ekspozycja portretów i rycin związanych z M. Gogolem

Prezentacja filmów na podstawie twórczości M. Gogola  

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2009, godz. 22:23 - Monika Grygiel