Gospodarka przestrzenna - zastosowanie w Kulturze Przestrzeni

prezentacja efektów staży absolwentek Gospodarki przestrzennej KUL w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN

środa, 28 listopada 2018, godzina 14:30
sala 906, Instytut Architektury Krajobrazu KUL,
Budynek WMIAK, ul. Konstantynów 1H
https://goo.gl/maps/3gjsYw5isZL2

Serdecznie zapraszamy na prezentację efektów staży absolwentów kierunku Gospodarka przestrzenna KUL w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN.
Oprócz prezentacji efektów pracy merytorycznej podczas tych konkretnych staży, na spotkaniu będą też poruszone tematy ogólne dotyczące perspektyw zacieśniania współpracy uczelnie-studenci-pracodawcy w ramach udoskonalania programu staży i budowania w przyszłości ich marki.  

Podczas stażu absolwentki pracowały nad dokumentacją różnych zjawisk z zakresu kultury przestrzeni w Lublinie:
  1. inwentaryzacja niepotrzebnych barierek jako elementów szpecących krajobraz w małej skali (aplikacja ArcGIS)
  2. import i uzupełnienie mapy utrudnień dla pieszych z projektu "Miasto dla Ludzi" (aplikacja ArcGIS)
  3. remanent i inwentaryzacja pomysłów na Lublin wielu autorów i z wielu źródeł (aplikacja ArcGIS)
  4. digitalizacja historycznych spisów mieszkańców Lublina do projektu "historycznego GIS-u" miasta
Efekty swojej pracy zaprezentują:
mgr inż. Agata Kamińska
mgr inż. Patrycja Pacholec

 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół Instytutu Architektury Krajobrazu KUL
Zespół Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN
Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, godz. 09:22 - Anna Mitura