Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin

 

tel. (81) 445 45 50, 445 45 51, 445 45 52, 445 45 55, 445 45 11, 445 46 66

e-mail: imiak [at] kul.pl

 

Sekretariat Wydziału

e-mail: wnsz [at] kul.pl

  • sekretarz ds. procesu kształcenia w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

mgr Iwona Matuszkiewicz, tel. (081) 445 45 11, pok. WMP-315

 

  • sekretarze ds. obsługi studentów:

mgr Anita Krasowska, tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-314

Architektura krajobrazu I i II st.

Informatyka II st.

 

mgr Aleksandra Pliżga, tel. (081) 445 45 51, pok. WMP-314

Informatyka I st. - gr. w jęz. angielskim,

Matematyka I st. - gr. w jęz. polskim i angielskim

 

mgr Anna Położyńska, tel. (081) 445 45 52, pok. WMP-314

Informatyka I st.

 

  • sekretarz ds. procesu naukowego w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

mgr Izabela Solska, tel. (081) 445 46 66, pok. WMP-315

(godziny przyjęć: 8.30-12.00)

 

  • sekretarz Wydziału

mgr Ewa Pajdowska, tel. (081) 445 45 55, pok. WMP-313

 

Formularz kontaktowy

Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2022, godz. 16:57 - Ewa Pajdowska