foto_3

 

Kierownik

dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL

 

Pracownicy

dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt

mgr Marek Solski, asystent

mgr Piotr Kociuba, asystent

mgr inż. Adam Stępień, asystent dydaktyczny

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka

prof. dr hab. Joanna Nowak

mgr Hanna Kozak

 

    Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu została utworzona w 1999 roku w ramach specjalności Kształtowanie Krajobrazu, a od roku 2002 funkcjonuje w ramach architektury krajobrazu. Od początku istnienia Katedrą kierowała pani prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, specjalistka w zakresie bionomii, ekologii i taksonomii mszyc. Pani prof. E. Cichocka prowadziła także badania naukowe dotyczące zależności pomiędzy owadami, a środowiskiem antropogenicznym. Od października 2016 roku Katedrą Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu kierowała pani prof. dr hab. Joanna Nowak, ceniony naukowiec zajmujący się badaniami nad roślinami ozdobnymi oraz zagadnieniami związanymi z hortiterapią.

 

   Obszar naukowo-badawczych zainteresowań pracowników Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu dotyczy przede wszystkim ochrony elementów środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego. Badania są prowadzone zarówno na terenach zurbanizowanych oraz na obszarach o charakterze naturalnym. Zajmujemy się problematyką stanu zdrowotnego i pielęgnacji roślin w miastach, a w szczególności drzew i krzewów. Pracownicy Katedry wykonują analizy dotyczące różnego typu przestrzeni publicznych. Ponadto prowadzone są analizy i waloryzacje krajobrazu, w tym krajobrazu sakralnego. 

      W naszym zespole prowadzimy badania w zakresie ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, ochrony środowiska i ochrony przyrody, a także ekologii krajobrazu. Nasze badania dotyczą:

  • związków między roślinami a owadami roślinożernymi,
  • znaczenia zwierząt w krajobrazie miejskim i ich wpływ na stan roślinności miejskiej,
  • naturalnych i antropogenicznych elementów krajobrazu miejskiego i otwartego oraz ich roli w rozwoju lokalnym,
  • możliwości ulepszania modelu wykrywania obiektów na zdjęciach satelitarnych za pomocą Deep Learning i GIS,
  • dynamiki krajobrazów z wykorzystaniem danych ALS i programów GIS, FORKOME, CELLAUT, STELLA.

 

 

AK_1

Zajęcia terenowe 2018

 

 

obrony2_600

Obrony prac magisterskich 2005

Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2023, godz. 15:59 - Ewa Pajdowska