wodne_800

 

Kierownik

dr hab. Magdalena Lubiarz, adiunkt

 

Pracownicy

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. zw.

dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt

mgr Marek Solski, asystent

mgr Piotr Kociuba, asystent

mgr inż. Adam Stępień, asystent

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka

prof. dr hab. Joanna Nowak

mgr Hanna Kozak

 

    Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu została utworzona w 1999 roku w ramach specjalności Kształtowanie Krajobrazu, a od roku 2002 funkcjonuje w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu. Od początku istnienia Katedrą kierowała pani prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, specjalistka w zakresie bionomii, ekologii, i taksonomii mszyc. Pani profesor Cichocka prowadziła także badania naukowe dotyczące zależności pomiędzy owadami, a środowiskiem antropogenicznym. W październiku 2016 roku pani profesor przeszła na emeryturę. Następnie Katedrą Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu kierowała pani prof. dr hab. Joanna Nowak, ceniony naukowiec zajmujący się badaniami nad roślinami ozdobnymi oraz zagadnieniami związanymi z hortiterapią.

 

   Obszar naukowo-badawczych zainteresowań pracowników Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu dotyczy przede wszystkim ochrony elementów środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego. Badania są prowadzone zarówno na terenach zurbanizowanych oraz na obszarach o charakterze naturalnym. Zajmujemy się problematyką występowania zwierząt, głównie owadów, na obszarach przekształconych pod wpływem działalności człowieka. Opracowywany jest skład gatunkowy wybranych grup stawonogów, zarówno roślinożernych a także ich wrogów naturalnych. Ponadto w ramach badań zgłębiana jest problematyka stanu zdrowotnego i pielęgnacji roślin w miastach, a w szczególności drzew i krzewów. Szczególnie pochylamy się nad dendroflorą przyuliczną i przydrożną. Pracownicy Katedry prowadzą także analizy dotyczące różnego typu przestrzeni publicznych, w tym parków miejskich i osiedli mieszkaniowych. Ponadto prowadzone są analizy i waloryzacje krajobrazu sakralnego, w tym ogrodów przykościelnych, krzyży i kapliczek przydrożnych. Dodatkowo pracownicy uczestniczą w badaniach interdyscyplinarnych z pogranicza przyrody i sztuki, które obejmują rozpoznawanie szaty roślinnej, fauny i kompozycji ogrodowych odwzorowywanych w dziełach sztuk pięknych (malarstwo, rzeźba, architektura).

 

 

AK_1

Zajęcia terenowe 2018

 

 

obrony2_600

Obrony prac magisterskich 2005

Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019, godz. 14:11 - Magdalena Lubiarz