Pracownicy:

Kierownik - vacat

dr hab. Ryszard Kozera, adiunkt dydaktyczny

dr Waldemar Suszyński, adiunkt dydaktyczny

mgr Sara Jurczyk, asystent dydaktyczny

mgr Zofia Marek, asystent dydaktyczny

mgr Joanna Wasiura-Maślany, asystent dydaktyczny

mgr inż. Magdalena Wilkołazka, asystent

 


Katedra Sztucznej Inteligencji przygotowuje twórców zaawansowanej inteligencji maszynowej i innych technologii, które ucieleśniają science fiction w rzeczywistości. Jego misją jest wytwarzanie studentów z dobrym zrozumieniem podstaw teorii i praktyki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Misją jest także umożliwienie studentom bycia liderem w branży i środowisku akademickim w kraju i za granicą. Program nauczania dla Katedry Sztucznej Inteligencji jest zaprojektowany, aby osiągnąć następujące cele:

Zdobycie wiedzy i umiejętności do opracowywania różnych inteligentnych systemów informatycznych poprzez podstawową znajomość informatyki i technologii przetwarzania informacji.

Opanowanie innowacyjnej techniki inteligentnego przetwarzania informacji, w której komputery współpracują z ludźmi, poznanie różnych technologii inteligentnego przetwarzania informacji.

Opanowanie podstaw matematyki i nauk przyrodniczych.


Ryszard Kozera, dr hab.

Obszar zainteresowań: Wizja Komputerowa i Przetwarzanie obrazow, Grafika Komputerowa, Interpolacja, Analiza Numeryczna, Optymalizacja, Sztuczna Inteligencja.

Aktualne badania: Interpolacja danych zredukowanych przy uzyciu splinow kubicznych, Rekonstrukcja powierzchni na podstawie fotometrii stereo, Usuwanie szumow przy uzyciu roznych schematow optymalizacyjnych, Clasyfikacja bakterii w obrazowaniu mikroskopowym.

Międzynarodowa współpraca: University of Western Australia, The University of Adelaide (Australia).

e-mail: ryszard.kozera [at] kul.pl

Magdalena Wilkołazka, mgr inż.

Obszar zainteresowań: Sieci komputerowe, matematyka, optymalizacja.

Aktualne badania: Modelowanie krzywych za pomocą interpolacji danych zredukowanych, badanie rzędu zbieżności dla trajektorii i dlugości krzywej. Zastosowania tego rodzaju interpolacji.

e-mail: magda8310 [at] kul.lublin.pl

Sara Jurczyk-Zielińska, mgr

Obszar zainteresowań: programowanie, fizyka teoretyczna.

Aktualne badania: Redukcja szumu w 3-źródłowej fotometrii stereo

e-mail: sarajurczyk [at] kul.lublin.pl

 

Joanna Wasiura-Maślany, mgr

Obszar zainteresowań: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, głębokie uczenie, programowanie, bazy danych, prawdopodobieństwo
Aktualne badania: Prawie pewne losowe twierdzenia graniczne. Metody uczenia maszynowego w procesach eksploracji danych.
e-mail: wasiuraj [at] kul.pl

Zofia Marek, mgr

Obszar zainteresowań:  Algorytmy Analizy Numerycznej, Modelowanie i Symulacje Komputerowe.

e-mail: zmarek [at] kul.pl

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2023, godz. 11:21 - Ewa Pajdowska