Katedra Historii Liturgii swymi korzeniami nawiązuje do powstania w roku akademickim 1959/60 Seminarium Historii Liturgii pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Rechowicza (zm. 1983) i późniejszej Katedry Liturgiki pod kierownictwem ks. prof. Wacława Schenka (zm. 1982). W 1997 r. dotychczasowa Katedra Liturgiki została podzielona na Katedrę Teologii Liturgii oraz Katedrę Historii Liturgii, której kierownikiem został ks. dr hab. Zbigniew Wit, prof. KUL. Funkcję tę pełnił do momentu przejścia na emeryturę w 2011 r. Od 1 stycznia 2013 r. kierownikiem jest dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 14:17 - Leszek Wojtowicz