W pracach katedry nawiązuje się do badań prowadzonych jeszcze od czasów ks. prof. Mariana Rechowicza i ks. prof. Wacława Schenka. Badania dotyczyły wówczas kultu świętych (np. Stanisława bi­skupa męczennika, Wojciecha biskupa i męczennika, Klemensa Rzymskiego, Wacława, Jerzego, Zygmunta, Józefa, Anny, Bar­bary), świąt liturgicznych (np. Dzień Zaduszny, święto „Bożego Ciała”), historii sakramentów świętych, błogosławieństw (np. pokarmów wielkanocnych), czy pogrzebu chrześcijańskiego. Poświęcono również wiele prac rękopiśmiennym księgom liturgicznym, które ocalały przed zniszczeniami drugiej wojny światowej. Interesujące zagadnienia skupiają się również wokół form pobożności ludowej (np. nabożeństwo Drogi krzyżowej, modlitwy różańcowej, nabożeństwa majowego, czterdziestogodzinnego nabożeństwa, kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, polskiej pieśni mszalnej), czy kultu Najświętszej Maryi Panny na ziemiach polskich. Te zagadnienia były szczególnie pielęgnowane przez prof. Jerzego Józefa Kopcia CP, a jego badania koncentrowały się wokół historii liturgii, liturgiki systematycznej, problematyki duszpasterskiej, teologii liturgii, formacji liturgicznej, religijności ludowej, czy posoborowej odnowy liturgicznej i jej świadomości wśród młodych Polaków.

Obecnie problematyka badawcza dotyczy przede wszystkim poznania dziejów liturgii w Polsce na podstawie rękopiśmiennych i drukowanych ksiąg liturgicznych. Badania te określono w ścisłym tego słowa znaczeniu jako „Lubelską szkołę historii liturgii”. Potwierdzają to publikacje i wystąpienia pracowników z zakresu historii, dotyczące m. in. liturgii sakramentu bierzmowania, sakramentów chorych, czy śpiewów na ziemiach polskich. Zadania te są nadal kontynuowane w zakresie liturgii potrydenckiej – szczególnie zakonnej – dotyczące kamedułów polskich czy benedyktynów.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 14:19 - Leszek Wojtowicz