Katedra Teologii Liturgii (w obecnej formie) powstała 1 III 2018 r. w wyniku przekształcenia dotychczasowych Katedr Instytutu (od 2014 r. była to Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej).

 

Pierwszym kierownikiem katedry Teologii Liturgii był ks. prof. dr hab. Jerzy Józef Kopeć CP. Funkcję tę pełnił do roku 2004. Jego następcą był ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, który swoją funkcję pełnił w latach 2004-2014. Od 2014 r. kierownikiem jest ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL.

 

 

Powstanie Katedry Teologii Liturgii

   Początki Katedry Teologii Liturgii sięgają utworzonej 16 V 1958 r. w ramach Wydziału Teologicznego KUL Sekcji Teologii Pastoralnej z trzema katedrami: Teologii Pastoralnej Ogólnej, Socjologii Religii i Psychologii Duszpasterskiej. Następnie po reformie Sekcji według zaleceń konstytucji Deus scientiarum Dominus w 1964 utworzono trzy specjalizacje: pedagogiczno-katechetyczną, liturgiczno-homiletyczną i hodegetyczno-socjologiczną. W roku 1968 został utworzony Instytut Teologii Pastoralnej z trzema specjalizacjami: socjologiczno-pastoralną, liturgiczno-homiletyczną i katechetyczno-pedagogiczną. Od roku akad. 1972/73 w Instytucie Teologii Pastoralnej została utworzona Katedra Liturgiki, której kierownikiem był ks. doc. Wacław Schenk (1913-1982). Po jego tragicznej śmierci kuratorem katedry do 1987 r. był ks. prof. dr hab. Romuald Rak (1920-2003). Następnie uchwałą Rady Wydziału Teologii z dnia 23 maja 1987 kierownictwo Katedrą przejął dr hab. Jerzy Kopeć CP (1938-2010). W 1997 r. nastąpiła zmiana nazwy Katedry Liturgiki na Katedrę Teologii Liturgii, którą do grudnia 2003 r. nadal kierował ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć. Po jego przejściu na emeryturę w styczniu 2004 r., na mocy uchwały Rady Wydziału Teologii, Katedrą Teologii Liturgii kierował ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak.

Z powstaniem Katedry Teologii Liturgii jest związana także Katedra Duchowości Liturgicznej, która powstała 1 marca 2008 roku, a jej pierwszym kierownikiem był ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL. W 2014 r. w wyniku połączenia Katedr Teologii Liturgii i Duchowości Liturgicznej powstała Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej, której Dyrektorem został ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL.

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 08:57 - Andrzej Megger