W związku z zaistniałą sytuacją i realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (na podstawie zarządzenia nr ROP-0101-101/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2020 r.) również konsultacje wykładowców prowadzących zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

 

W związku z tym wykładowcy Sekcji Liturgiki i Homiletyki są dostępni bez ograniczeń czasowych w formie korespondencji elektronicznej.

 

Dodatkowo wybrane zajęcia są realizowane z wykorzystaniem platformy Moodle, przez którą można również się kontaktować.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020, godz. 12:21 - Andrzej Megger