Projekt „Historia mówiona Polonistyki KUL” będzie realizowany w Instytucie Filologii Polskiej KUL od 2016 roku przez studentów kierunku humanistyka cyfrowa w ramach seminarium magisterskiego Media (prowadzonego przez dr Agnieszkę Karczewską i prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka), a zostanie zakończony w roku 2018 (w stulecie studiów polonistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz stulecie tejże Uczelni). W trakcie trwania projektu zostaną zebrane wspomnienia budujące obraz przeszłości polonistyki KUL oraz jej społeczności: pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych oraz studentów.

 

czytaj więcej

 

program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 23:12 - Agnieszka Karczewska