I Colloquium Medioznawstwa PersonalistycznegoSzkoła Języka i Kultury Polskiej wraz z Wydziałem Teologii KUL zapraszają na I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka "Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej". Obrady konferencji pod patronatem wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka obędą się w środę, 28 listopada 2018 r., w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Colloquium wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.