Kiknij, by pobrać plakatRada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Doktorantów w KUL, która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2012 r. Celem spotkania jest integracja środowisk młodych naukowców będących na początku swojej kariery akademickiej, jak również zorganizowanie forum wymiany myśli i poglądów. Zaproszenie kierujemy do wszystkich doktorantów, którzy pragną podzielić się wynikami swoich badań oraz chcą czerpać z doświadczenia innych, w tym cenionych profesorów.

 

Konferencja podzielona zostanie na pięć odrębnych sekcji tematycznych, które  pozwolą na prezentację badań prowadzonych przez doktorantów w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Tematy sekcji będą brzmiały: „Filozofia wobec wyzwań współczesności”, „Rodzina w perspektywie współczesności”, „Współczesne oblicza kultury”, „Mędrzec, filozof, humanista…, czyli uczony poprzez wieki” oraz „Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność”. W dniu otwarcia konferencji, tj. 16 listopada, planowane są wykłady naszych profesorów, których zainteresowania naukowe oscylują wokół podejmowanych zagadnień. Organizatorzy, oprócz interesującej części merytorycznej, przewidują równie ciekawą oprawę kulturalną konferencji, w tym m.in. zwiedzanie Lublina – miasta o unikalnej, renesansowej zabudowie starego miasta i uroczysty bankiet.

 

Ufamy, że będziemy mieli przyjemność gościć doktorantów Państwa ośrodka zarówno chcących wygłosić referat, jak i uczestniczyć w obradach podczas wybranej przez siebie sesji. Zgłoszenia udziału w konferencji i abstrakty referatów można zgłaszać pod adresem rd@kul.pl do dnia 22 października 2012 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi 170 zł.

 

Do pobrania:

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2012, godz. 12:13 - Anna Starościc