Rektor oficjalnie otworzył nowy rok akademicki na naszym Uniwersytecie. W swoim przemówieniu wymienił liczne sukcesy, jakie osiągnęła nasza społeczność w poprzednim roku akademickim. Podkreślił, że mimo niżu demograficznego na KUL przyjęto 270 osób więcej niż w zeszłym roku. Wspomniał też tych, którzy odeszli z naszej społeczności do Boga.

 

Przemówienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego

 

Podczas uroczystości obecna była Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, która w swoim przemówieniu przypominała czas swoich studiów w Lublinie na Akademii Medycznej.

 

Pani Premier podkreśliła, że KUL jest i zawsze był sercem prawdy i mądrości. Zwróciła też uwagę, że KUL strzeże podstawowych wartości niezwykle dziś potrzebnych - także w polityce. Wyraziła przekonanie, że KUL, jako uniwersytet międzynarodowy, może spełnić ważną rolę w kształceniu studentów ze Wschodu: z Ukrainy i Białorusi.

 

Przemówienie Prezes Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz

 

Wykład inauguracyjny pt. Chrześcijański rodowód etosu "Solidarności" wygłosił prof. Witold Kieżun. Pan Profesor został wyróżniony przez Uniwersytet honorowym tytułem Deo et Patriae deditus.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2014, godz. 22:40 - Liliana Kycia