Ogłoszenia

-Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

 

Wzory podań, raportów, sprawozdań

 

 

Procedury, uchwały

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020, godz. 10:04 - Maria Mazurek-Olszowa