Organizacja konferencji:

 

 1. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; w ramach cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania. Organizatorzy: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN” (Lublin, 16 maja 2006).
 2. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Ślad niemożliwego poświęconą Ostatniej Wieczerzy Pawła Huelle; z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo "Znak" i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (Lublin, 24-25 kwietnia 2007).
 3. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Lubelskie czytanie poetów; w sesji inaugurującej cykl Miasto poezji udział wzięli: Marcin Baran, Wojciech Bonowicz, Jacek Gutorow, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki, Piotr Śliwiński; instytucje sprawcze: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11-12 października 2007).
 4. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji:  Poemat o mieście Lublinie. Pasaże; konferencję w ramach cykl Miasto poezji organizowały: Instytut Filologii Polskiej KUL oraz  "Brama Grodzka – Teatr NN" (Lublin, 27 listopada 2007).
 5.  Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Miasto poezji. Poezja miasta z cyklu Miasto poezji. Lubelski festiwal literacki. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN” (Lublin, 15 stycznia 2008).
 6. Współorganizacja ogólnopolskiegu festiwalu Miasto poezji. Lubelski festiwal literacki; przedsięwzięcie organizowały: Katedra literatury modernizmu KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Książki (Lublin, 26 maja – 1 czerwca 2008).
 7. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Miasto poezji: zaułki, pasaże (cykl sesji, dyskusji panelowych i spotkań z pisarzami – szczegóły: www.miastopoezji.pl); przedsięwzięcie organizowały: Katedra literatury modernizmu KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Książki (Lublin, 26-30 maja 2008).
 8. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; sesję w ramach cyklu Miasto poezji organizowały Katedra literatury modernizmu KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
 9. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Herbert poetów, krytyków, studentów; sesję w ramach cyklu Miasto poezji organizowały Katedra literatury modernizmu KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Książki (Lublin, 29-30 maja 2008).
 10. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Po zdjęciu czarnych okularów (o twórczości Marcina Świetlickiego); sesję w ramach cyklu Miasto poezji organizowały Katedra literatury modernizmu KUL, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).
 11. Współorganizacja: Seminarium otwarte. Sesja wewnętrzna doktorantów Instytutu Filologii Polskiej KUL (Lublin, 19 lutego 2009).
 12. Współorganizacja konwersatorium otwartego prowadzonego przez dr Borę Chung z Indiana University: Bruno Jasieński jako egzystencjalista; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 16 marca 2009).
 13. Współorganizacja konwersatorium otwartego prowadzonego przez dr Borę Chung z Indiana University: »Palę Paryż« czyli utopia; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 17 marca 2009).
 14. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2-3 kwietnia 2009).
 15. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Poeci XX wieku: Jan Lechoń; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22-24 kwietnia 2009).
 16. Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji: Rozmowy o poezji (z udzia­łem Jana Polkowskiego i Andrzeja Sosnowskiego); organizator: Katedra Moder­nizmu oraz Koło Naukowe Krytyków Literackich (Lublin, 18 maja 2010).
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 10:37 - Agata Poręba