studia magisterskie

 

filologia polska, KUL
 

praca magisterska: Poezja Jana Polkowskiego – próba monografii, promotor: prof. dr hab. Paweł Próchniak 

 

studia doktoranckie

 

literaturoznawstwo, KUL
   
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 10:18 - Agata Poręba