2011

  • O wierszu Apokryf Jana Lechonia [w:] Poezja Jana Lechonia. Interpretacje, pod red. Mariana Stali [w druku]
  • Opowieści obudzonego. O jednym wierszu Aleksandra Wata [w:] Czytanie Wata, pod red. Małgorzaty Łukaszuk [w druku]

 

Publikacje wcześniejsze 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 10:28 - Agata Poręba