Aktualności / Wydarzenia

Innowacje w edukacji. Studenci ekonomii i ich projekty service learning na międzynarodowej konferencji

Nasze studentki ekonomii Klaudia Rożek i Wioleta Borodulin zaprezentowały projekty service learning podczas konferencji międzynarodowej w gronie kilkudziesięciu naukowców z kilkunastu państw. Wydarzenie to było organizowane wspólnie przez Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska na Ukrainie, Instytut Europy Środkowej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, stanowiąc szóste spotkanie w ramach cyklu International Conference on Global and Regional Challenges. Warto wspomnieć, że wśród dotychczasowych partnerów znalazły się uniwersytety takie jak Namibia University of Science and Technology, University of Bari Aldo Moro z Włoch, Mardin Artuklu University oraz Burdur Mehmet Akif Ersoy University z Turcji.

Klaudia Rożek i Wioleta Borodulin, studentki ekonomii II stopnia, przygotowały swoje projekty w międzynarodowych zespołach podczas anglojęzycznych zajęć International Economics prowadzonych przez dra hab. Bartosza Jóźwika, prof. KUL. Zajęcia te cieszą się zainteresowaniem studentów uczestniczących w programie Erasmus z różnych krajów i wykorzystują nowoczesne metody dydaktyczne, takie jak design thinking i service learning, promowane na naszym uniwersytecie m.in. przez dra Jana Kamińskiego i mgr Marlenę Gołębiowską.


Pomysł na realizację projektu studenckiego w grupie międzynarodowej zrodził się z współpracy naukowej dra hab. Bartosza Jóźwika, prof. KUL, z National University of Laos. Wspólnie z prof. Phouphetem Kyophilavongiem, dziekanem Faculty of Economics and Business Management, rozpoczęliśmy projekt service learning mający na celu ograniczenie degradacji środowiska w Laosie. Podobną inicjatywę podjął dr inż. Rafał Lizut wspólnie z Rev. Fr. Benedictem Samaila Bahago z Veritas University w Abuji w Nigerii.

 

Należy zaznaczyć, że projekty te korzystają z doświadczeń wynikających z badań prowadzonych na naszym uniwersytecie, które dotyczą rozwoju gospodarczego i degradacji środowiska. Na przykład w ubiegłym roku zakończyliśmy duży interdyscyplinarny projekt badawczy pt. „Religia, wzrost gospodarczy i środowisko przyrodnicze”, finansowany przez MNiSW w ramach „Regionalnej inicjatywy doskonałości”. Projekt ten, realizowany wspólnie z ks. drem hab. Andrzejem Pietrzakiem, prof. KUL i drem hab. Lechem Gruszeckim, prof. KUL, otworzył nowy kierunek potencjalnej współpracy z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie, koncentrując się na ekologii integralnej. Koncepcja ta wykracza poza tradycyjne rozumienie ekologii, promując holistyczne podejście do ochrony środowiska, łączące teologię, filozofię i ekonomię. W przyszłości planujemy kolejne projekty nawiązujące do tej koncepcji.