Regulacje Ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych nakładają na użytkowników sieci komputerowej wiele ograniczeń i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, godz. 10:51 - Leszek Wojtowicz