Kontakt

Dział TeleInformatyczny KUL

Al. Racławickie 14, CN-223
20-950 Lublin
tel. (081) 445 41 43

Kierownik Działu - mgr inż. Piotr Rosiński
tel. 81/445 40 33

Sekcja Interwencji i Wsparcia IT
Kierownik Sekcji - mgr Paweł Kołodziejczyk
tel. 81/445 41 43

Helpdesk (kontakt telefoniczny w dni robocze  w godz. 7:30 – 15:30):
tel. 81/445 4143
530 282 874
789 368 300
508 253 039
508 253 057
508 914 157
W sprawach wymagających przekazania sprzętu
zapraszamy do pok. CN-223
Poza godzinami pracy prosimy o kontakt drogą elektroniczną:
-Pracownicy: system zgłoszeń na platformie eKUL (adresat: Interwencje Teleinformatyczne)
-Studenci: Formularz kontaktowy poniżej lub e-mail dti@kul.pl
 
Sekcja Administracji Systemami IT
Kierownik Sekcji - mgr inż. Łukasz Tokarski
tel. 81/445 44 97
 
Sekcja Cyberbezpieczeństwa
(podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu)
tel. 81/461 11 07
lub kontakt poprzez system zgłoszeń (adresat: Sekcja Cyberbezpieczeństwa)

 

Formularz kontaktowy:

Dział Teleinformatyczny

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona