Kontakt

Dział TeleInformatyczny KUL

Al. Racławickie 14, CN-223
20-950 Lublin
tel. (081) 445 41 43

Grupa Helpdesk pok. CN-223 (pn.-pt. godz. 7:30 - 15:30)
tel. (81) 445 4143
kom. 530 282 874
kom. 789 368 300
kom. 509 496 532

Grupa Wdrożeniowa S4A:
tel. (81) 445 43 21

Pracowników Uczelni zachęcamy do zgłaszania spraw i problemów poprzez system Zgłoszeń na e-KUL.

 

 

 

Formularz kontaktowy:

Dział Teleinformatyczny

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona