Zakres zadań:

 1. utrzymanie i rozwijanie centralnych zasobów teleinformatycznych KUL w zakresie infrastruktury, sprzętu, oprogramowania i usług;
 2. zapewnienie ciągłości usług zewnętrznych w zakresie dostępu do sieci Internet, transmisji danych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz wsparcia dla wykorzystywanych na KUL systemów i oprogramowania;
 3. zapewnienie dla administracji ogólnouniwersyteckiej KUL -- w ramach przydzielonych Działowi środków -- zasobów teleinformatycznych adekwatnych do realizowanych zadań;
 4. obsługiwanie zgłoszeń dotyczących awarii i serwisu sprzętu informatycznego oraz problemów z oprogramowaniem;
 5. obsługiwanie zapotrzebowań na sprzęt, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielania zamówień publicznych oraz dokonywanie zakupów w tym zakresie; 
 6. nadzorowanie realizacji przez podmioty zewnętrzne umów dotyczących dostaw i usług w obszarze teleinformatycznym, w zakresie centralnych zasobów teleinformatycznych;
 7. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemach informatycznych, w szczególności zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych w tych systemach;
 8. określanie i wdrażanie standardów i procedur w zakresie sprzętu, oprogramowania, infrastruktury i usług oraz nadzorowanie ich przestrzegania i stosowania;
 9. nadzorowanie legalności wykorzystywanego na KUL oprogramowania;
 10. inicjowanie, przygotowywanie, prowadzenie i wdrażanie przedsięwzięć i projektów informatycznych;
 11. nadzorowanie realizowanych przez podmioty zewnętrzne wdrożeń w zakresie centralnych zasobów teleinformatycznych;
 12. udzielanie wszechstronnej pomocy i informacji pracownikom i studentom KUL w zakresie korzystania ze sprzętu, oprogramowania i usług;
 13. przygotowywanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzanie szkoleń dotyczących korzystania ze sprzętu, oprogramowania i usług;
 14. dokumentowanie zadań, projektów i przedsięwzięć realizowanych w Dziale;
 15. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji zadań Działu;
 16. prowadzenie Centrum Personalizacji Kart Procesorowych.
Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2014, godz. 09:08 - Krystyna Szawłowska