INSTYTUT PSYCHOLOGII

STUDIA DOKTORANCKIE


Studia doktoranckie stanowią propozycję dalszej nauki dla studentów, którzy pragną kontynuować kształcenie i przygotować rozprawę doktorską, obejmują dwa tryby kształcenia: dzienny i zaoczny. Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest ukończenie kierunku psychologia z tytułem magistra, w uniwersytecie macierzystym lub w innym uniwersytecie, a także uzyskanie oceny minimum dobrej plus na dyplomie. O przyjęcie na studia doktoranckie wnioskuje Rada Instytutu Psychologii, opiniuje Rada Wydziału, a zatwierdza Rektor Uczelni.

Studia doktoranckie trwają cztery lata - program studiów obejmuje: seminarium doktoranckie; konwersatoria: z metodologii badań naukowych, jakościowej analizy danych empirycznych, zaawansowanych metod statystycznych, paradygmaty prowadzenia badań naukowych, funkcje modeli teoretycznych w badaniach psychologicznych, opracowywanie tekstów naukowych oraz wykłady monograficzne (do wyboru wg preferencji studenta).


Studia doktoranckie prowadzone są jako studia dzienne i zaoczne

 • Studia stacjonarne – (tylko dla tych, którzy prowadzą zajęcia ze studentami)
 • Studia niestacjonarne – płatne.

Kandydat na studia doktoranckie składa w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL w terminie do 31 sierpnia następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do nabycia na Portierni w gmachu głównym) wraz ze zgodą osoby prowadzącej seminarium doktoranckie
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym plus
 • Aktualne świadectwo chrztu św.
 • Cztery fotografie
 • Wypis z dowodu osobistego
 • Ksero pierwszej i ostatniej strony indeksu (poświadczone)
 • Skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych)

Warunki rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie ustala rada wydziału, a zatwierdza rektor. Limit miejsc na I rok studiów doktoranckich ustala rektor na wniosek rady wydziału.
Postępowanie rekrutacyjne powinno zakończyć się do dnia 20 września.

Osoba posiadająca dyplom z innej specjalności niż psychologia, nie może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na tym kierunku.


 

W roku akademickim 2010/2011 prowadzone są
 następujące seminaria:
 1. Psychologia procesów poznawczych - dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL
 2. Psychologia emocji i motywacji - prof. dr hab. Zbigniew Zaleski
 3. Psychologia kliniczna dorosłych - dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL
 4. Psychologia kliniczna młodzieży - dr hab Stanisława Tucholska, prof. KUL
 5. Psychologia osobowości - prof. dr hab. Piotr Oleś
 6. Analiza decyzyjna - prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (w zastępstwie za prof. dr hab. Adama Bielę)
 7. Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Andrzej Sękowski
 8. Psychologia wychowawcza i psychologia rodziny - prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
 9. Psychoterapia i psychologia zdrowia - ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski
 10. Psychoprofilaktyka patologii społecznej - dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
 11. Psychologia rozwojowa - dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
 12. Psychologia społeczna i religii - dr hab. prof KUL Jacek Śliwak
 13. Psychologia rehabilitacji - dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL

Zajęcia studentów doktorantów w roku akad. 2010/2011
terminy:

            23.10.2010
            20.11.2010
            11.12.2010
            15.01.2011
            26.02.2011
            12.03.2011
            09.04.2011
            07.05.2011

 


 

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2011, godz. 15:01 - Łukasz Cięgotura