Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w IV Konkursie Wiedzy o Rosji (Język - Kultura ­– Historia - Realia), który odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu (Aleje Racławickie 14) - w dniu 27 kwietnia 2015.

 

Konkurs skierowany jest do osób uczących się języka rosyjskiego i zainteresowanych kulturą rosyjską. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie. Zadania konkursowe, w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmują materiał językowy przewidziany do realizacji w szkole średniej oraz zagadnienia kulturoznawcze i realioznawcze. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy.

 

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: monyd@kul.lublin.pl lub pocztą na adres Instytutu do dnia 10 kwietnia 2015. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zaproszenie (PDF)

 

Regulamin konkursu (PDF)

 

Formularz zgłoszeniowy (DOCX)

 

Tezy oraz sugerowana literatura (PDF)

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2015, godz. 11:15 - Monika Grygiel