Jan Paweł II plakat

W ramach obchodów jubileuszu wizyty Ojca Świętego w Lublinie w dniach 30-31 maja 2012 r. w sali CN-208 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jan Paweł II: Pamięć - Osoba - Tożsamość. Konferencję organizuje Rada Doktorantów oraz Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. przy współpracy Koła Filozoficznego Studentów KUL. Honorowym patronatem konferencję objęli JE Arcybiskup Stanisław Budzik oraz JM Ks. Prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL.

Jan Paweł II 9 czerwca 1987 r. odwiedził Katolicki Uniwersytet Lubelski. Papież spotkał się wówczas ze społecznością akademicką oraz z przedstawicielami świata nauki. Swoje przemówienie do społeczności akademickiej rozpoczął od nawiązania do idei uniwersytetu „jako do szczególnego środowiska, do wspólnoty, w której spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci, przedstawiciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zadaniem - służbą poznaniu”. To silnie akcentowane zadanie, jakie stawiał Papież Polak uczonym, jak również 25. rocznica Jego wizyty w Lublinie, stały się inspiracją do integracji środowisk młodych naukowców oraz zorganizowania konferencji poświęconej osobie i myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II - Papieża, a przede wszystkim „naszego Profesora”.

 

Program konferencji:

30 maja 2012 r. (środa)

10:00 - Otwarcie konferencji

 

Sesja I:

10:15 prof. Jerzy Gałkowski, Dążenie do jedności

10:45 ks. prof. Alfred Wierzbicki, Rozwój personalizmu w filozoficznej myśli Karola Wojtyły

11:45 prof. Mieczysław Ryba, Jan Paweł II wobec spuścizny Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

12:15 prof. Józef F. Fert, Garść wspomnień o Janie Pawle II

13:00 Przerwa obiadowa

 

Sesja II:

14:10 ks. mgr Konrad Wójcik (KUL), Ruchome piaski wiary i rozumu w psychologii

14:25 Halina Zimnowoda (KUL), Wybrane implikacje nowego humanizmu Jana Pawła II dla praktyki i teorii wychowawczej

14:40 ks. mgr Paweł Brudek (KUL), Problematyka małżeństwa i rodziny w perspektywie nauczania Jana Pawła II

14:55 Patrycja Ptak (KUL), „Jaka jesteś, rodzino – polska rodzino?” – Jan Paweł II jako stróż rodziny ludzkiej

15:10 Dyskusja

 

31 maja 2012 r. (czwartek)

Sesja I:

9:00 mgr Hanna Kryńska (KUL), Pieśń syna Piastów – izraelskiego Dawida (Renesansowy Psałterz – Księga Słowiańska Karola Wojtyły

9:15 Eryk Kacper Cichocki (UWr), Porównanie Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II i Traktatu teologicznego Czesława Miłosza

9:30 Elżbieta Kloc (UWr), Mistyka w poematach medytacyjnych Karola Wojtyły (Pieśń o Bogu ukrytym, Pieśń o blasku wody, Tryptyk Rzymski)

9:45 mgr Małgorzata Kamola (UKSW), Wychowanie humanisty w nauczaniu Jana Pawła II

10:15 Dyskusja

10:30-10:40 Przerwa kawowa

 

Sesja II:

10:40 mgr Agnieszka Jęczeń (UMCS), Antropologia filozoficzna Jana Pawła II a doświadczenie ponowoczesności

10:55 mgr Ewelina Cur (KUL), Ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – wybrane zagadnienia z bioetyki

11:10 mgr Paulina Brągiel (UPJPII), Początki życia ludzkiego w eksperymentach medycznych w nauczaniu Jana Pawła II

11:25 mgr Patrycja Burba (KUL), Wizja uniwersytetu Jana Pawła II

11:40 mgr Joanna Kiereś-Łach (KUL), Koncepcja sztuki w Jana Pawła II „Liście do artystów”

11:55 Dyskusja

12:15-13:00 Przerwa obiadowa

 

 

Sesja III:

13:10 dr Beata Kosiba (UWM), Jana Pawła II koncepcja polityki

13:25 dr Jan Mróz (KUL), Konteksty polityczne pielgrzymek Jana Pawła II do Polski

13:40 Krzysztof Osewski (KUL), Prymas Wyszyński i kardynał Wojtyła w rozgrywkach Służb Bezpieczeństwa PRL

13:55 mgr Paweł Jakubowski (UMCS), „I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na przemiany systemu PRL

14:10-14:30 Dyskusja, przerwa kawowa

 

Sesja IV:

14:30 mgr Anna Gębalska (UKSW), Formowanie sumienia i jego miejsce w teologicznej antropologii papieża Jana Pawła II

14:45 mgr Robert Tabaszewski (KUL), Demokracja i prawa człowieka w Unii Europejskiej a personalistyczna myśl Jana Pawła II

15:00 Anna Rybińska (KUL), Karta Praw Rodziny jako wyraz myśli prorodzinnych Jana Pawła II

15:15 mgr Katarzyna Lenart (KUL), Troska Jana Pawła II o więźniów

15:30 Dyskusja, zakończenie konferencji

Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX w

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 20:12 - Anna Starościc