Wydarzenia w Instytucie Psychologii w roku 2008

Styczeń

 • dr Joanna Zienkiewicz obroniła doktorat: Osobowościowe uwarunkowania jakości życia u osób po zawale serca

Luty

 • 22 lutego 2008 - Doktorat Honoris Causa dla prof. Józefa Kozieleckiego

Marzec

 • Brain Awareness Week 2008 organizowany przez Sekcja Neurokognitywistyczna Koła Naukowego Studentów Psychologii i Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL
 • Kolokwium habilitacyjne dr hab. Wojciecha Otrębskiego
 • dr Oksana Martsynyak obroniła doktorat: Poczucie sensu życia a obraz siebie u kobiet z nadwagą i otyłością
 • dr Elżbieta Talik obroniła doktorat: Religijne i poza-religijne strategie radzenia sobie a poczucie kontrolowalności sytuacji stresowej u młodzieży
 • dr Agata Celińska obroniła doktorat: Porównawcza analiza typologii osobowości C. G. Junga i W. Sterna
 • dr Marta Brachowicz obroniła doktorat: Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem niepłodności
 • dr Serhiy Oliynichuk obronił doktorat: Wybrane aspekty przekonań moralnych a poczucie sensu życia - badania porównawcze studentów teologii i humanistyki

Kwiecień

 • Konferencja „Bliżej Emocji III" zorganizowana przez Katedrę Psychologii Emocji i Motywacji
 • Studenci I, II i III roku psychologii KUL nadali Piotrowi Francuzowi tytuł wykładowca roku 2008
  28-30 kwietnia 2008 roku XV Konferencja Aktualności Psychologicznych „AKTUALIA 2008" „Nowe horyzonty psychologii"

Maj

 • Prof. dr hab. Andrzej Sękowski zostaje po raz drugi Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych
 • dr Elżbieta Masiak otrzymała nagrodę im. Artura Rojszczaka, przyznawaną przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 15-18 maja 2008r. odbyło się II Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne w Kazimierzu Dolnym, zorganizowane w ramach Subsydium Profesorskiego „Mistrz" przyznanego prof. dr hab. Piotrowi Olesiowi przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 • dr Anna Wołpiuk-Ochocińska obroniła doktorat: Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych
 • dr Krzysztof Łuszczak obronił doktorat: Osobowość i zainteresowania a zmęczenie psychiczne u młodzieży licealnej - badania podłużne

 

Czerwiec

 • Kolokwium habilitacyjne dr hab. Iwony Niewiadomskiej
 • Mamy nowego dyrektora Instytutu. Po dwóch kadencjach prof. Stanisławy Steuden, dyrektorem została prof. Iwona Niewiadomska
 • dr s. Małgorzata Szcześniak obroniła doktorat: Psychologiczne wyznaczniki wdzięczności w modelu atrybucyjnym
 • obrony magisterskie
 • dr Jacek Pasternak obronił doktorat: Osobowość a skuteczność terapii zaburzenia po stresie traumatycznym prowadzonej metodą odwrażliwienia za pomocą ruchów oczu (EMDR)

Lipiec

 • 14-16 lipca 2008 The 14th European Conference on Personality, Tartu, Estonia
 • Ponad 20 pracowników IP uczestniczyło w XXIX International Congress of Psychology w Berlinie.

Wrzesień

 • V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Jubileusz Profesora Czesława Walesy
 • dr Ks. Krzysztof Kłysiak obronił doktorat Psychospołeczne korelaty faworyzacji własnej grupy

Październik

 • Rozpoczęcie nowego roku akademickiego
 • Kolokwium habilitacyjne dr hab. Jacka Śliwaka
 • dr Magdalena Pankiewicz obroniła doktorat: Osobowościowe wyznaczniki preferencji ryzyka u osób uzdolnionych twórczo
 • dr Dorota Kuncewicz obroniła doktorat: Strategie rozwiązywania konfliktów parach narzeczeńskich a wzory relacyjne w rodzinie pochodzenia

Listopad

 • Otwarcie Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia HD z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wniosku złożonego przez Piotra Francuza oraz z funduszy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Dr Michał Wiechetek obronił doktorat: Interpersonalne korelaty poczucia sensu życia - badania psychologiczne studentów

Grudzień

 • Kolokwium habilitacyjne dr hab. Rzechowskiej

 

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2010, godz. 12:54 - Julia Sak