Badania prowadzone w naszym zespole skoncentrowane są na zagadnieniach związanych z molekularnymi mechanizmami regulującymi maszynerię syntetyzującą białko w komórce w warunkach normalnych i stresowych. Dużą uwagę poświęcamy białkom enzymatycznym odpowiedzialnym za regulację jednego z najpowszechniejszych mechanizmów regulacyjnych występujących w organizmach żywych – odwracalną fosforylację białek. Naszym specjalnym zainteresowaniem cieszy się kinaza białkowa CK2. Jest ona jedną z biomolekuł regulujących odwracalną fosforylację, zbudowana z kilku jednostek białkowych. Jest to enzym spełniający w komórkach wiele ważnych funkcji, w tym także decydujących o życiu lub śmierci komórki. Stwierdzono, że CK2 jest enzymem biorącym udział w regulacji rozwoju niektórych wirusów (HIV, wirus Rubeola, wirus cytomegalii) a jego podwyższoną aktywność stwierdza się w przypadku wielu chorób nowotworowych (piersi, płuc, wątroby, przełyku, jelita grubego, macicy, niektórych białaczek). Z tego względu ważne jest, aby poznać dogłębnie sposoby regulacji i funkcji tego enzymu w komórce. Duże nadzieje w tym względzie wiązane są z syntezą syntetycznych, wysoce specyficznych związków przy pomocy których możliwe by było wpływanie z zewnątrz na niektóre, (szczególnie te patologiczne) funkcje CK2. Badania takie prowadzimy przy współpracy z prof. Davidem Shugarem, jednym ze światowych pionierów w tej dziedzinie i grupą badaczy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. W badaniach kooperujemy także z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.

 

Współpracujemy także z wieloma zespołami w Europie i Ameryce Północnej, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługuje prof. Ulf Hellman z Ludwig Institute for Cancer Research w Uppsali (Szwecja).
 
W swojej działalności badawczej mamy już pierwsze osiągnięcia w postaci publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych, naszą pracę zauważają najlepsi w tej dziedzinie, a dla pracowników Katedry otwarte są drzwi w znaczących laboratoriach na całym świecie. Od grudnia 2005 roku jesteśmy jednym z zespołów realizujących duży projekt badawczy pt. „Inhibitory kinaz białkowych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe”. Dzisiaj Katedra Biologii Molekularnej jest nowoczesną placówką naukowo-dydaktyczną reprezentującą dobry poziom europejski. W jej skład wchodzą trzy wyspecjalizowane pracownie: biochemiczna, inżynierii genetycznej i radioizotopowa. Od 2007 roku organizowana jest nowa pracownia wirusologii molekularnej, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z regulacją aktywności NTPazy/helikazy i innych komponentów kompleksu replikacyjnego Flaviwirusów takich jak wirus zapalenia wątroby typu C. Katedra posiada ponadto trzy wyspecjalizowane pomieszczenia: chłodnię (+4OC), pokój termostat i ciemnię fotograficzną. Pracownie te wyposażone są w wysokiej jakości specjalistyczną aparaturę naukową, taką jak: ultrawirówka i wirówka szybkoobrotowa firmy Sorvall, miniwirówki szybkoobrotowe, aparat do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC/FPLC Äkta Purifier, chromatograf do klasycznej chromatografii cieczowej, wytrząsarkę termostatowaną do prowadzenia hodowli płynnych, urządzenia do elektroforezy jedno- i dwukierunkowej, rozdziału elektroforetycznego białek i DNA, techniki transferu elektroforetycznego półsuchego i izoelektroogniskowania (Hoefer), aparat do prowadzenia reakcji PCR, autoklaw laboratoryjny, komorę laminarną, licznik scyntylacyjny i inne.
W naszych badaniach posługujemy się wieloma metodami, między innymi takimi jak: detekcja apoptozy, techniki immunocytochemiczne, badanie aktywności kinazowych i fosfatazowych, klonowanie molekularne, manipulacja kulturami tkankowymi, identyfikacja białek, manipulowanie DNA i RNA, techniki oczyszczania białek (HPLC, FPLC), analiza białek (elektroforetyczna, izoelektroogniskowanie, immunodetekcja), techniki z zastosowaniem izotopów i inne.
W katedrze do chwili obecnej wykonano ponad 50 prac magisterskich obejmujących różne zagadnienia: od technik związanych z ochroną środowiska (biosorpcja metali ciężkich) po inżynierię genetyczną (klonowanie i nadekspresję białek drożdżowych oraz ludzkich, ich oczyszczanie i charakterystykę biochemiczną). Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) dla studentów ochrony środowiska i filozofii przyrody z zakresu: biochemii, mikrobiologii, ochrony radiologicznej oraz zajęcia seminaryjne z biologii i wirusologii molekularnej.

Dnia 3 lutego 2006 roku gościliśmy wybitnego badacza kinazy białkowej CK2 prof. Davida Litchfielda z Western Ontario University w London(Kanada). Z tej okazji odbyła się sesja naukowa pt. "Kinaza białkowaCK2 w zdrowiu i chorobie".

 

litch_01_400

 

Na zdjęciu stoją od lewej: prof. David Shugar (IBB PAN), prof. Teresa Jakubowicz (UMCS),
prof. Ryszard Szyszka, prof. David Litchfield (UWO, Kanada), dr Ewa Sajnaga, mgr Monika Janeczko,
mgr Katarzyna Domańska i dr Rafał Zieliński.

 

W dniach 18-20 października 2008 roku gościliśmy w naszym zespole prof. Ulfa Hellman'a z Ludwig Institute for Cancer Research w Uppsali (zdjęcie poniżej). W czasie swojego pobytu profesor wygłosił referat pt.: "Applications of MALDI-TOF/TOF mass spectrometry in a signal transduction environment".

 

 

hellmans_in_kbm_821

 

Stoją od lewej: dr Maciej Masłyk, prof. Ryszard Szyszka, Regina Kolaiti (doktorantka z Uniwersytetu Ateńskiego), dr Andrea Baier, prof. Ulf Hellman, mgr Elżbieta Kochanowicz, mgr Kamila Filipiak, dr Konrad Kubiński i mgr Monika Janeczko.


 

 

Autor: Maciej Masłyk
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2013, godz. 10:28 - Robert Świder