Biotechnologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną dziedziną o dużym znaczeniu praktycznym, wykorzystującą i integrującą zdobycze wielu lat badań różnych dyscyplin nauk przyrodniczych takich jak biologia, fizyka czy chemia i nauki techniczne. Z wytworami biotechnologii mamy do czynienia na każdym kroku, stosuje się je w przemyśle, ochronie środowiska, medycynie i w produkcji żywności.

Biotechnologia staje się kluczową dziedziną nauki, służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych. Jej istotę stanowi zastosowanie organizmów, systemów i procesów biologicznych do potrzeb przemysłu. Przemysł biotechnologiczny intensywnie rozwija się od ponad 30 lat w wysoko uprzemysłowionych krajach europejskich. Pragnieniem naszego instytutu jest aktywne uczestnictwo w rozwijaniu tego przemysłu również w Polsce, między innymi poprzez kształcenie specjalistów w tej dziedzinie w ramach kierunku studiów stacjonarnych: BIOTECHNOLOGIA.

Instytut Biotechnologii KUL został powołany do życia w Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 1.10.2009 roku. Instytut utworzyły Katedry wchodzące wcześniej w skład Instytutu Ochrony Środowiska: Katedra Biologii Molekularnej, Katedra Fizjologii i Ekotoksykologii, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska oraz Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin (utworzona 1.03.2009 r.) oraz Katedra Bionanomateriałów (powołana do życia 1.03.2010 r.)

W tym czasie trwała budowa nowoczesnego Budynku Biotechnologii dzięki projektowi „Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W dniach 16-17.06.2011 r. została zorganizowana konferencja Biotechnologia – szanse i zagrożenia.

Pod koniec stycznia 2012 r. przeniesiono sprzęt i aparaturę poszczególnych katedr do nowego budynku. Zajęcia dydaktyczne i badania naukowe rozpoczęto w nowych laboratoriach od dn. 1.02.2012 r.

Nowy Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku w składzie: Instytut Biotechnologii, Instytut Ochrony Środowiska oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych został utworzony dn. 16.02.2013 r. Pierwszym Dziekanem Wydziału w dn. 20.02.2013 r. został wybrany prof. dr hab. Ryszard Szyszka. Funkcję Dyrektora Instytutu Biotechnologii sprawuje aktualnie dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL.

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016, godz. 10:32 - Iwona Kuta-Wysmulska