Instytut Nauk Biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1 "i"

20-708 Lublin

 

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL

tel. +48 81 454-54-15

email: eskorzynska@kul.lublin.pl

 

Sekretariat:

mgr Iwona Kuta-Wysmulska

tel.  +48 81 454-54-02

email: biotechnologia@kul.pl

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020, godz. 15:03 - Ewa Pajdowska