Instytut Nauk Biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1 "i"

20-708 Lublin

 

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL

tel. +48 81 454-54-51

email: maciej.maslyk [at] kul.lublin.pl

 

Sekretariat Wydziału

e-mail: wm [at] kul.pl
Kontakt

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2023, godz. 12:32 - Iwona Wysk