INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-68

 

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Kierownik - dr hab. Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60

dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60

dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42

dr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61
dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61

dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30
mgr Kinga Włodarczyk, asystent badawczy (3/4 etatu), tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL, tel. 81/454-54-45

dr hab. Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43

dr hab. Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51

dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, adiunkt, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25

mgr Ewa Gizińska, asystent, tel. 81/454-54-21

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-24

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, adiunkt, tel. 81/454-54-15

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 30.09.2020

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt (urlop)

dr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny, tel. 81/454-54-16

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL, tel. 81/454-54-53

dr hab. inż. Andrea Baier, asystent, tel. 81/454-54-26

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-56-65

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/454-54-58
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/454-54-58

mgr Agnieszka Welman-Styk, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-19 

 

POZOSTALI PRACOWNICY INSTYTUTU

prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

dr Iwona Dębińska, adiunkt

dr Zbigniew Kędzierski, adiunkt

dr Kinga Kulczycka, adiunkt

dr Ewa Stychno, adiunkt

mgr Jan Kachaniuk, asystent dydaktyczny

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020, godz. 11:14 - Anita Marszelewska