INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

 

Dyrektor - dr hab. n. med. Maciej Masłyk, prof. KUL, tel. 81/454-54-51

Sekretarz - mgr Katarzyna Błaszczyk-Pyć, tel. 81/454-56-35, e-mail: inb@kul.pl

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL, tel. 81/454-54-43

dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL, tel. 81/454-54-45

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL, tel. 81/454-54-51

dr hab. Monika Janeczko, adiunkt, tel. 81/454-54-25

dr Paweł Czubak, asystent badawczy, tel. 81/454-54-27

dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Marta Kłos, asystent, tel. 81/454-54-27

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25

mgr Kamila Górka, asystent, tel. tel. 81/454-54-23

mgr Aleksandra Martyna, główny specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/454-54-43

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy specjalista, tel. 81/454-54-21

 

Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych
Kierownik - dr hab. Rafał Łopucki, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-18

 

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN:
dr Waldemar Kazimierczak, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-25 (26)

dr Magdalena Lis, asystent badawczy, tel. 81/454-56-25

dr Ewa Sajnaga, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-26

dr Marcin Skowronek, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-00

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej:
dr hab. Tomasz Skrzypek, prof. KUL, tel. 81/454-56-11
mgr Emil Zięba, główny specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/454-56-11

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego:
dr hab. Agnieszka Ścibior, prof. KUL, tel. 81/454-56-15

dr inż. Ewa Wnuk, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-13

dr Iwona Zwolak, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-13
mgr inż. Kinga Ożga, starszy specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/454-56-13

 

Katedra Chemii
Kierownik - vacat

 

Laboratorium Nowoczesnej Syntezy i Technologii Chemicznej Substancji Aktywnych Farmaceutycznie:

dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL

mgr Karolina Herda, starszy referent techniczny, tel. 81/454-56-03

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej:
dr Robert Mroczka, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-39; 54-08; 56-23

dr Agata Ładniak, asystent badawczy, tel. 81/454-56-37

mgr Agnieszka Słodkowska, starszy specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/454-56-37

 

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii:
dr Ilona Sadok, adiunkt badawczy

mgr Ilona Jonik, starszy specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/445-46-18

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych:
dr Agnieszka Szmagara, adiunkt badawczy, tel. 81/454-56-31

dr Agnieszka Krzyszczak-Turczyn, starszy specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/454-56-31

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kurator - dr hab. Andrea Baier, prof. KUL, 
tel. 81/454-54-60

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Patrycja Gromadzka, starszy referent techniczny

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL, tel. 81/454-54-59

dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL, tel. 81/454-56-79

dr hab. inż. Andrea Baier, prof. KUL, tel. 81/454-54-26

dr Anna Borówka, adiunkt, tel. 81/454-56-74

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/454-54-58
dr inż. Magdalena Michalak-Tomczyk, asystent, tel. 81/454-54-19

mgr Agnieszka Welman-Styk, starszy specjalista badawczo-techniczny, tel. 81/454-54-19 

 

POZOSTALI PRACOWNICY INSTYTUTU

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski

dr Monika Turska-Kozłowska, asystent badawczy (1/2 etatu)

mgr Grzegorz Żukociński, starszy specjalista ds. aparatury badawczej, tel. 81/445-46-23; 46-20

 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024, godz. 13:08 - Iwona Wysk