Zespół

 

KIEROWNIK KATEDRY:

p.o.

dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL

krzysztof.motyka@kul.lublin.pl

 

 

PRACOWNICY:

 

dr hab. Monika Dorota Adamczyk (adiunkt)

monika.adamczyk@kul.pl 

 

dr Agnieszka Zaborowska (adiunkt)

zaborowska@kul.pl

 

ks. mgr Marek Pabich(asystent)

marek.pabich@kul.lublin.pl

 

 

Doktoranci prowadzący zajęcia:

Mgr Mariola Kowalczyk

 

W poprzednich latach zajęcia prowadzili:

dr Joanna Kubińska

dr Anna Trojszczak (Langer)

dr Jan Gałkowski

dr Krzysztof Piróg

dr Janina Zabielska

mgr Justyna Góźdź

mgr Sebastian Gralec

mgr Grzegorz Wróblewski

mgr Filip Pruszkowski

mgr Dominika Grosman

mgr Ewa Pachowska-Kurzepa

ks. mgr Tomasz Jarzynka

mgr Ewa Staniec-Januszek

 

 

 

 

Autor: Janina M Zabielska
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022, godz. 19:08 - Tomasz Peciakowski