Decyzją z dnia 20 stycznia 2023 r. Nr 603/103/2022-1 Minister Edukacji i Nauki przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II kategorię naukową A w dyscyplinie historia.

 

W ewaluacji oceniono osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę historia w zakresie działalności naukowej mierzonej jakością publikacji, a także efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Ocena dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Instytucie Historii KUL.

 

Wszystkim Pracownikom Instytutu serdecznie gratulujemy!

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023, godz. 13:43 - Tomasz Nowicki