Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zaprasza na wykład dr Sławomira Poleszaka z lubelskiego oddziału IPN pt. "Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej". Wykład wygłoszony zostanie 20 marca o godzinie 18:30 w sali CN-107. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Autor: Dawid Kurjaniuk
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 23:19 - Dawid Kurjaniuk