1. Afryka z perspektywy misjonarzy. - Spotkanie z udziałem ks. Tomasza Zielińskiego i s. Cecylii Bachalskiej, zorganizowane przez stowarzyszenie Słuchaj, Patrz, Pomagaj przy współudziale KNHS - 19.02.2013.

 

2. Krzesimów - odkrywanie historii. - Sesja naukowa zorganizowana przez katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL i KNHS, przy współudziale lubelskiego oddziału Polskiego Radia i lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - 6.03.2013.

 

3. Kaci polskiego podziemia - Urząd Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej w latach 1944 - 1956. - sesja naukowa z udziałem prof. Bogusława Kopki i Radosława Petermana - 20.03.2013.

 

4. Referat kol. Jerzego FatygiCierpienie i śmierć dotyka każdego z nas. Cierpienie a wymieranie XVIII dynastii w Egipcie, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencja naukowej „Różne oblicza cierpienia", Lublin, 22.03.2013.

 

5Akcja "Rodacy - Bohaterom". Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach - Wielkanoc 2013. - koordynacja zbiórki darów świątecznych dla polskich żołnierzy na Litwie, Białorusi i Ukrainie - 27.02.2013 - 30.03.2013.

 

6. Referat kol. Michała Bednarczyka - „Niech żyje wieczysta przyjaźń między narodem chińskim i polskim!” Przebieg wizyty polskiej delegacji partyjno-rządowej w Chińskiej Republice Ludowej w 1954 r. w świetle artykułów „Trybuny Ludu”, wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej. Odbyła się ona na KUL-u w dniach 8 - 9.04.2013. Na tej samej konferencji wystąpili: kol. Łukasz Rysiak z referatem pod tytułem Święty Franciszek Ksawery - zdobywca Azji z krzyżem w ręku.; kol. Jerzy Fatyga z referatem pod tytułem Czyngis Chan i jego grobowiec. Spojrzenie z perspektywy starożytnego Bliskiego Wschodu i kultury Dalekiego Wschodu.

 

7. Wołyń 1943 - Pamiętamy! - spotkanie z reżyserem filmów dokumentalnych o tematyce zbrodni wołyńskiej - Panią Ewą Szakalicką, połączone z projekcją dwóch filmów jej autorstwa. Ponadto komentarz do filmów udzielił dr Leon Popek z lubelskiego oddziału IPN. Spotkanie zostało zorganizowane przez Studencką Międzyuczelnianą Organizacje Kresowiaków przy współudziale KNHS - 10.04.2013. 

 

8. Piesza wycieczka Śladami lubelskich Żydów. Oprowadzającym po szlaku był dr Arkadiusz Stasiak - pracownik IH KUL. Organizatorami wycieczki byli członkowie KNHS - Jakub Pożarowszczyk i Anna Sadownik - 18.04.2013.

 

9. Obchód naukowy po Lublinie z czynnym udziałem dr Jacka Chachaja - 18.05.2013.

 

10Referat kol. Michała Bednarczyka - „Cały kraj serdecznie wita swego pierwszego obywatela”. Przebieg obchodów 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta w artykułach „Trybuny Ludu”, wygłoszony na Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów - 22 - 26.04.2013.

 

11. Spotkanie z żywą historią w ramach KULturaliów. Wystąpienia kombatantów z czasów II Wojny Światowej i grupy rekonstrukcyjnej - 13.05.2013. Galeria...

 

12. Referat kol. Jerzego FatygiNubijczycy w oczach „cywilizowanych” Egipcjan. Konflikt między narodami, ludami w dobie Nowego Państwa, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej - "Barbarzyńca w ogrodzie", Lublin, 14.05.2013.

 

13. Promocja książki "Powiśle Puławskie w Powstaniu Styczniowym 1863 r." oraz spotkanie z autorem Sławomirem Paciem. - Spotkanie zorganizowane przez KNHS, Studencką Międzyuczelnianą Organizacją Kresowiaków i Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości" przy udziale I Katedry Historii Nowożytnej KUL - 21.05.2013.

 

14. Spotkanie z Leszkiem Wójtowiczem oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu - spotkanie zorganizowane zostało przez Studencką Międzyuczelnianą Organizacje Kresowiaków przy współudziale KNHS - 21.05.2013.

 

15. Wikingowie a chrześcijaństwo. spotkanie z dr hab. Władysławem Duczko, zorganizowane przy współudziale Katedry Historii Powszechnej Wieków Średnich KUL - 22.05.2013.

 

16. Serbskie Kosowo. Charakterystyka i typologia separatyzmów w Europie na przykładzie Kosowa - spotkanie z Markiem Skawińskim i Kamilem Snopkiem. Organizatorem był Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum przy udziale NZS UMCS i KNHS KUL - 28.05.2013.

 

17. Referat kol. Jerzego FatygiMiejsce pochówku Amenhotepa I, wygłoszony na ogólnopolskiej Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Kraków, 31.05 - 2.06.2013.

 

18. Wykład kol. Jerzego Fatygi - Wybrane zagadnienia dotyczące nekropolii w Dra Abu el-Naga, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 6.11.2013.

 

19. Zagrożenia wynikające z aborcji - spotkanie z Kają Godek - przewodniczącą fundacji - Pro - Prawo do Życia. Ogranizatorem był Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum przy udziale KNHS KUL, 26.11.13.

 

 

 

 

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 10:07 - Dawid Kurjaniuk-Krajewski