Redakcja: Dawid Kurjaniuk-Krajewski

Rok: 2017

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISSN 1732-6621

 

Artykuły:

 

Vladyslav Rozhkov, Data wyjścia Izraelitów z Egiptu

Dawid Kurjaniuk-Krajewski, "Fabryka zamkowa" na Wawelu w świetle rachunków budowy zamku krakowskiego z 1530 roku

Monika Kurjaniuk-Krajewska, "Jaką wolność przodkowie mieli, też i ona ma. Odesłać królową może". Sejm koronny w Lublinie 1566 roku wobec separacji Zygmunta Augusta i Katarzyny Habsburżanki 

Aleksander Rudziński, Uniżony Sługa Najdostojniejszego Kardynała. Stanisław Rzeszka jako sekretarz Stanisława Hozjusza w Rzymie (1569-1579)

Julita Madej, Mistrz XVII-wiecznej magnackiej sztuki kulinarnej o swoim fachu. Powinności kuchmistrzowskie według Stanisława Czarnieckiego

Dominik Róg, Przemarsz biłgorajskiego zgrupowania AK i BCh w dniach 22-25 czerwca 1944 r. z Kaplicznej Góry pod Osuchy 

Karolina Wasiluk, Wybrane formy upamiętnienia ofiar Majdanka 

Kamil Świderski, Recepcja pierwszego wydania książki Leszka Moczulskiego "Wojna polska 1939. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania wojenne we wrześniu - październiku 1939" w piśmiennictwie polskim na emigracji

Andrii Matvieiev, Przyczyny i skutki awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej

Aleksander Rudziński, Czego student historii może nauczyć się od historyków sztuki? Garść uwag na marginesie książki Grażyny Jurkowlaniec, Sprawczość rycin. Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie

 

 

 

Kronika:

Jan Skarbek (1940-2014) - wspomnienia niezatarte – Anna Barańska

Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KNHS KUL) (Styczeń 2014 – grudzień 2017 r.) – oprac. Monika Kurjaniuk-Krajewska 

Autor: Dawid Kurjaniuk-Krajewski
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2019, godz. 09:29 - Dawid Kurjaniuk-Krajewski