sw_mikolaj

        Sancte Nicolae! Ora pro nobis!

 

   Święty Mikołaj, biskup żyjący w IV wieku w Myrze. Brak jest historycznych informacji o jego życiu, zgodnie z legendą chrześcijańską urodził się ok. 270 roku w Patarze jako jedyny syn bogobojnych i zamożnych mieszczan. W młodości odziedziczył majątek, który rozdał biednym. W czasach panowania cesarza Dioklecjana został uwięziony, uwolnił go Konstantyn Wielki, wówczas został wybrany biskupem Myry. Przypisuje mu się również udział w soborze w Nicei, jednak nie jest to potwierdzone. Odznaczał się wielką dobrocią i troszczył się o powierzony jego opiece lud – miał wybronić od kary śmierci trzech niesłusznie oskarżonych urzędników cesarskich, uciszyć burzę morską oraz ustrzec Myrę przed zarazą i głodem. Jego śmierć nastąpiła między 345, a 352 rokiem.

   Początkowo jego kult o charakterze lokalnym dotarł do Konstantynopola, następnie za sprawą prześladowanych za ikonoklazm mnichów greckich do Rzymu. Zdobył w VIII wieku wielką popularność, rozszerzył się na całą Europę, łącznie z Kościołem wschodnim. W Polsce początki jego kultu sięgają X wieku. 

   Jest oficjalnym patronem Rosji oraz za sprawą legend o jego życiu i cudach ok. trzydziestu grup zawodowych i społecznych. Patronuje m.in. kupcom, żeglarzom, rybakom, pielgrzymom, ubogim i dzieciom, a także co z naszego punktu widzenia najważniejsze studentom, którzy w średniowieczu w dniu jego święta otrzymywali zapomogi i stypendia. W Kościele katolickim jest wspominany 6 grudnia.

   W ikonografii przedstawiany jako mężczyzna w średnim wieku lub starzec o smukłej sylwetce i ascetycznej twarzy z siwą brodą, z otwartą księgą Ewangelii w dłoniach, odziany w ornat i mitrę, dzierży także pastorał. Zwraca się także uwagę  na stale pojawiającą się liczbę przedmiotów – trzy kule ułożone w kształt piramidy, leżące na księdze lub u jego stóp, cebrzyk lub beczkę z postaciami trójki dzieci, trzy okręty lub trzy bochenki chleba.

  Patronem Koła Naukowego Historyków Studentów KUL został oficjalnie uznany w 1996 roku, tradycja liturgicznego wspomnienia świętego biskupa w organizacji sięga roku akademickiego 1963/1964. Symbol trzech złotych kul na otwartej księdze widniejący na logo KNHS nawiązuje do naszego Patrona.

 

opracował Michał Bednarczyk

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 15:39 - Łukasz Pasim