I

 

Dnia 12 grudnia 2003 roku pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku reprezentowaną przez dyrektora mgr Annę Zbytniewską, a Kołem Naukowych Historyków Studentów KUL, reprezentowanym przez prezesa Paulinę Dąbrosz, została zawarta umowa o wzajemnej współpracy w podejmowaniu działań edukacyjnych i populizatorskich w zakresie historii Polski. Współpraca obejmuje organizację wystaw dokumentalnych, wykładów inauguracyjnych oraz prelekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. 


Dnia 23 maja 2005 roku została odnowiona umowa o współpracy między KNHS KUL, a Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku.

 

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2011, godz. 18:56 - Łukasz Pasim