Naukowcy pracujący dla Wydziału Medycznego KUL, prowadzą badania z zakresu biologii, biotechnologii, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jednym z głównych założeń filozofii Wydziału Medycznego, jest otwarta współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym, która z jednej strony może przynosić wymierne korzyści gospodarcze dla partnerów biznesowych, jak również może pozytywnie wpływać na stymulację pracowników wydziału Medycznego w zakresie inicjowania nowych, perspektywicznych i przydatnych zarówno społecznie, jak i gospodarczo, kierunków podejmowanych prac badawczych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów biznesowych, Wydział Medyczny przygotował ofertę badawczo- usługową, która obejmuje:

 

 1. Sprzedaż gotowych wyników prac B + R:
  1. Wyniki w postaci wiedzy opatentowanej
  2. Wyniki w postaci wiedzy nieopatentowanej/ stanowiącej tajemnicę KUL
 2. Opracowanie nowego typu produktu lub nowej technologii produkcji na zlecenie przedsiębiorcy:
  1. Zlecenie z wykorzystaniem finansowania wnoszonego wyłącznie przez przedsiębiorcę
  2. Zlecenie z wykorzystaniem środków unijnych
 3. Uczestnictwo w projektach badawczo- rozwojowych w kooperacji z przedsiębiorcami:
  1. Przedsiębiorca jako lider projektu oraz KUL jako konsorcjant
  2. Przedsiębiorca jako wiodący wnioskodawca projektu, KUL jako podwykonawca
 4. Weryfikacja parametrów jakościowych lub ilościowych przekazywanych próbek produktów
 5. Prowadzenie badań porównawczych produktów dostarczanych przez przedsiębiorców
 6. Przygotowanie raportów z przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych
 7. Przygotowanie ekspertyz
 8. Przygotowanie opinii o innowacyjności
 9. Przygotowanie studiów wykonalności projektów badawczo- rozwojowych

W przypadku Państwa zainteresowania ofertą badawczo- usługową Wydziału Medycznego i chęcią uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresów oraz wycen poszczególnych usług badawczych, prosimy o kontakt z Centrum Komercjalizacji Nauki - jednostką koordynującą procesy komercjalizacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024, godz. 14:10 - Rafał Łopucki