Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał w roku 2022 uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Studia doktoranckie w dyscyplinie nauki biologiczne będą prowadzone od roku akademickiego 2023/2024 w ramach Szkoły Doktorskiej KUL.

 

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Dr Rafał Łopucki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2023, godz. 14:01 - Anita Marszelewska