Gratulacje

W dniu 20 listopada 2023 roku, Pani dr Monika Janeczko, pracownik Instytutu Nauk Biologicznych, Wydziału Medycznego KUL,

 

decyzją Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 

uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 


Odeszła do Pana śp. Anita Marszelewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 listopada 2023 r. zmarła w wieku 59 lat
p. Anita Marszelewska,
pracownik sekretariatu Wydziału Medycznego KUL.


Msza Święta Żałobna odbędzie się 25 listopada 2023 r. (sobota) o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL.
O godz.8.45 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po Mszy Świętej różaniec za duszę ś.p. Anity.

Pogrzeb odbędzie się w Ostródzie w dniu 29 listopada 2023 r.
o godz. 12.00.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie


Pani dr Iwona Zwolak w rankingu World’s Top 2% Scientists 2023

Pani dr Iwona Zwolak
z Katedry Biomedycyny i Badań Środowiskowych, Instytut Nauk Biologicznych WM
znalazła się w prestiżowym gronie najwyżej cytowanych naukowców na świecie według rankingu World’s Top 2% Scientists 2023.

 

Więcej: pod linkiem


Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!


Wizyta uczniów II LO w Mielcu na Wydziale Medycznym

IMG_1021

 

Nasz Wydział oferuje bardzo interesującą ofertę warsztatową dla szkół licealnych, o czym mogli się przekonać uczniowie klas 4c oraz 4f z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, którzy odwiedzili nas w dniu 13.11.2023.


Przygotowane przez Naukowców warsztaty spotkały się z olbrzymim entuzjazmem ze strony uczniów oraz ich opiekunów. Licealiści podzieleni na grupy wykonywali różnorodne analizy, wykorzystując profesjonalną aparaturę, dostępną w Instytucie Nauk Biologicznych. Po ukończeniu zajęć praktycznych, grupa została oprowadzona po budynku Instytutu, dzięki czemu młodzież mogła zapoznać się z aktualnie realizowanymi projektami i badaniami w poszczególnych Katedrach.


Cieszymy się, że mogliśmy ponownie gościć licealistów z tej szkoły w naszym Instytucie oraz z tego, iż nasza oferta warsztatowa cieszy się coraz większa popularnością!


Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski Dziekanem Wydziału Medycznego KUL

W dniu 10 listopada 2023 r.
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski został Dziekanem Wydziału Medycznego KUL.

Dziekana wybrało zgromadzenie wydziału, większością głosów,
w głosowaniu tajnym. 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

 

 


Warsztaty SON

W dniu 30.10.2023 w Instytucie Nauk Biologicznych gościliśmy Uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, którzy mogli wziąć udział w warsztatach realizowanych w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach z zakresu biomedycyny, genetyki i biologii środowiskowej. Prowadzący przedstawili zasady i warunki pracy w laboratorium oraz zapoznali młodzież z profesjonalną i nowoczesną aparaturą analityczną. Warsztaty spotkały się z aprobatą ze strony Uczniów i Nauczycieli, którzy jednomyślnie podkreślili, że największą zaletą takich wydarzeń jest to, iż uczestnicy mogą w praktyczny sposób zweryfikować wiadomości teoretyczne z zakresu biologii i chemii.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, program „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu".

 


Odeszła do Pana Prof. dr hab. Maria Studnicka

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 22 października 2023 r.
odeszła do Pana
Prof. dr hab. Maria Studnicka,
wieloletni pracownik Katedry Fizjologii i Ekotoksykologii, współtwórca kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 października 2023 r. o godz. 15.00
w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.


 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

 


Wybory Dziekana na Wydziale Medycznym w dniu 10 listopada 2023 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL Poz. 386/2023 z dn. 9 października 2023 r. na Wydziale Medycznym w dniu 10 listopada 2023 r. odbędą się wybory Dziekana.

 

Szczegółowe informacje:
23 października 2023 r. - Termin zgłaszania kandydatur na Dziekana, miejsce: sekretariat WM pokój WMP-803A, III piętro (ul. Konstantynów 1H) do godz. 15.30.

Kandydatem na Dziekana może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy na czas nieokreślony, spełniający kryteria, o których mowa w § 37 statutu KUL.

 

Zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu Wyborczego KUL w przypadku wyborów Dziekana osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić Komisji swoją kandydaturę. Kandydatów może zgłosić również osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.

 

Zgłoszenie kandydata następuje na piśmie i powinno zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;

3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest

zatrudniony;

4) w przypadku zgłoszenia kandydata na Dziekana przez osobę posiadającą czynne prawo wyborcze do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat.

 

10 listopada 2023 r. godz. 11.30 (jednak nie później niż do godz. 13.30) miejsce: aula B-008 w budynku Biotechnologii - zgromadzenie wydziałowe Wydziału Medycznego dokona wyboru Dziekana.

Zgodnie ze Statutem KUL  § 38

1. Dziekana wydziału wybiera zgromadzenie wydziałowe bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.
2. W skład zgromadzenia wydziałowego wchodzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na
wydziale, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, przedstawiciel
pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi i przedstawiciel
studentów wskazany przez wydziałowy samorząd studentów.

 

Przedstawiciel studentów został wskazany przez wydziałowy samorząd studentów.

 

Dodatkowe informacje dla pracowników WM niebędących nauczycielami akademickimi:

23 października 2023 r. - Termin zgłaszania kandydatur przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Wydziałowej Komisji Wyborczej, miejsce: sekretariat WM pokój WMP-803A, III piętro (ul. Konstantynów 1H).

27 października 2023 r. godz. 14.00. Wybory przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do zgromadzenia wydziałowego, godz. 14.00-14.30. miejsce: sala B-007 w budynku Biotechnologii.

 

Zgodnie z § 15 ust. 5 Regulaminu Wyborczego KUL, w przypadku wyboru przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić komisji swoją kandydaturę.

 

Zgłoszenie kandydata następuje na piśmie i powinno zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;

3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest

zatrudniony.

 

Statut KUL
434_zal-_regulamin_wyborczy_kul 


Obowiązkowe szkolenie z e-booków i baz danych dla studentów I lat studiów

W dniu 16 października 2023 r. w godz. 10.00 - 11.40 w auli B-008 (Budynek Wydziału Medycznego przy ul. Konstantynów 1 I) odbędzie się obowiązkowe szkolenie z e-booków i baz danych dla studentów I roku studiów wszystkich kierunków na Wydziale Medycznym (nie dotyczy studentów studiów II stopnia)