KUL planuje otworzyć szpital kliniczny w Lublinie

 


O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpital kliniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwrócił się rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Jest to związane z planowanym uruchomieniem od października 2023 roku kierunku lekarskiego, a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi.

więcej informacji

 


 
 

Umowa pomiędzy KUL i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

Prowadzenie badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz organizacja sympozjów, seminariów i konferencji, to główne założenia umowy podpisanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie...

Więcej informacji


Uroczysta Inauguracja Wydziału Medycznego

5 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracji działalności Wydziału Medycznego.

Relacja z uroczystości

 


Powołanie Wydziału Medycznego

Na podstawie Zarządzenia Nr ROP-0101-206/22 Rektora KUL z dniem 1 października 2022 r. został powołany Wydział Medyczny, w skład którego wchodzą:

  • Instytut Nauk o Zdrowiu
  • Instytut Nauk Biologicznych