Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
e-mail: wm@kul.pl
 
e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawm@kul.pl

 

Sekretarz Wydziału

 

mgr Iwona Wysk
koordynowanie pracy sekretariatu Wydziału, w tym m.in.:

- organizowanie spotkań i komisji zwoływanych przez dziekana w tym Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

- koordynowanie pracy zespołów powoływanych przez dziekana

- obsługa pracowników wydziału w zakresie czynności związanych z realizacją polityki kadrowej

- obsługa konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

- wykonywanie zadań zleconych przez dziekana z zakresu nadzoru nad sprawami administracyjnymi i gospodarczymi wydziału

tel. (081) 445 46 11, pok. WMP-803A

 

Sekretarze ds. obsługi studentów

 

mgr Anita Krasowska 

Pielęgniarstwo (stacjonarne I stopnia)

Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)

Położnictwo (stacjonarne I stopnia)

tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-805

 

mgr Edyta Wójcik 

Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Biotechnologia - grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia)

Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Biotechnologia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)

Lekarski (jednolite magisterskie)

tel. (081) 45 45 706, pok. WMP-805

 

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

 

 

Sekretarze ds. procesu kształcenia

 

mgr Agnieszka Słowińska 
Pielęgniarstwo (stacjonarne I stopnia)

Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Pielęgniarstwo (niestacjonarne II stopnia)

tel. (081) 445 45 53, pok. WMP-802

 

mgr Katarzyna Kowal 

Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)

Biotechnologia - grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia)

Lekarski (jednolite magisterskie)

Bioanalytical technologies - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-802

 

mgr Patrycja Łuszczak

Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)

Biotechnologia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)

Położnictwo (stacjonarne I stopnia)

tel. (081) 45 45 704, pok. WMP-802

 

Sekretarz ds. procesu naukowego

 

mgr Anna Modrzejewska-Knapik

Instytut Nauk Biologicznych

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk Medycznych

tel. (081) 445 46 67, pok. WMP-803

 

Sekretarze ds. procesu obsługi zakupów i dostaw
realizowanych przez Wydział Medyczny

 

mgr Iwona Kuta-Wysmulska

mgr Anna Marzec

 

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-802A

Autor: Michał Bednarczyk
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2024, godz. 10:14 - Iwona Wysk