Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
tel. (081) 445 45 50, (081) 445 45 51, 
(081) 445 45 53, (081) 445 46 90,
(081) 445 46 11, (081) 445 46 10, (081) 445 46 67 
 
e-mail: wm [at] kul.pl
 
e-mail dla kandydatów na studia: rekrutacjawm@kul.pl

 

Pracownicy:
 

mgr Anita Krasowska - sekretarz ds. obsługi studentów

godziny przyjęć: 7.30-13.00, 13.15-15.30

tel. (081) 445 45 50, pok. WMP-314

 

mgr Agnieszka Słowińska - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Nauk o Zdrowiu (Pielęgniarstwo, Położnictwo)

tel. (081) 445 45 53, pok. WMP-305

 

mgr Katarzyna Kowal - sekretarz ds. procesu kształcenia

Instytut Nauk Biologicznych (Biotechnologia, Bioanalytical technologies)

tel. (081) 445 46 90, pok. WMP-305

 

mgr Anita Marszelewska - sekretarz ds. procesu naukowego

Instytut Nauk Biologicznych

Instytut Nauk o Zdrowiu

tel. (081) 445 46 67, pok. WMP-304

  

mgr Iwona Kuta-Wysmulska - specjalista ds. obsługi zakupów i dostaw

realizowanych przez Wydział Medyczny

tel. (081) 445 46 10, pok. WMP-304

 

mgr Iwona Wysk - sekretarz Wydziału

tel. (081) 445 46 11, pok. WMP-306

 

 

Autor: Michał Bednarczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022, godz. 14:02 - Iwona Wysk