Komisja Programowa Instytutu Prawa

 

Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa

 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

 

Prof. dr hab. Dariusz Dudek

 

Dr hab. Wojciech Sz. Staszewski

 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

Dr Kinga Stasiak

 

przedstawiciele studentów

 

 


 

Komisja Programowa Instytutu Prawa Kanonicznego

 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

 

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

Dr Lidia Fiejdasz-Buczek

 

Mgr Małgorzata Oroń

przedstawicielka doktorantów

 

 


 

Komisja Programowa Instytutu Administracji

 

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Dyrektor Instytutu Administracji

 

Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

 

Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak. prof. KUL

 

Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

 

Dr hab. Jan Izdebski

 

Dr hab. Wojciech Wytrążek

 

Dr Małgorzata Ganczar

 

przedstawiciele studentów:

Robert Gębal

Katarzyna Kuś

 


 

Komisja Programowa Instytutu Europeistyki

 

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Europeistyki

 

Dr Agnieszka Kawałko

 

Dr Edyta Krzysztofik

 

Dr Anna Szachoń-Pszenny

 

Dr Tomasz Sieniow

 

przedstawiciele studentów:

Kinga Czyrska

Patryk Bąk

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 14:32 - Adam Jankowski