Akredytacja

 

 

Z satysfakcją informujemy, że w toku procesu akredytacji prowadzonych przez Państwową Komisję Akredytacyjną (obecnie Polską Komisją Akredytacyjną), wszystkie dotychczas oceniane kierunki studiów prowadzonych na naszym Wydziale otrzymały oceny pozytywne.

 

Wykaz akredytacji (chronologicznie):

 

1. Administracja (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie)
- 30 marca 2006 r. - ocena POZYTYWNA

 

2. Prawo kanoniczne (studia jednolite magisterskie)
- 23 kwietnia 2009 r. - ocena POZYTYWNA

 

3. Administracja (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie)
- 10 grudnia 2009 r. - ocena POZYTYWNA 

 

4. Prawo (studia jednolite magisterskie)
- 21 marca 2013 r. - ocena POZYTYWNA

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, godz. 10:38 - Marta Ordon