Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

 

 

 

pan dr hab. Michał Domagała – Przewodniczący

pani prof. KUL dr hab. Joanna Misztal-Konecka – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, przedstawiciel dyscypliny: nauk prawnych

ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Mikołajczuk – Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego, przedstawiciel dyscypliny: prawo kanoniczne

 

ks. dr Grzegorz Bzdyrak – sekretarz, koordynator kierunku prawo kanoniczne

pani prof. KUL dr hab. Beata Kucia-Guściora - koordynator kierunku prawo

pani dr hab. Małgorzata Ganczar - koordynator kierunku administracja

pani dr Edyta Krzysztofik - koordynator kierunku europeistyka gr. w j. angielskim, prawo Unii Europejskiej

ks. prof. KUL dr hab. Włodzimierz Broński - koordynator kierunku prawo w biznesie

 

pani prof. KUL dr hab. Marzena Dyjakowska – przedstawiciel dyscypliny nauk prawnych

pan dr hab. Piotr Telusiewicz- przedstawiciel dyscypliny nauk prawnych

pan prof. KUL dr hab. Wojciech Sz. Staszewski - przedstawiciel dyscypliny nauk prawnych

pani dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek - przedstawiciel dyscypliny: prawo kanoniczne

pani dr Jacek Trzewik - przedstawiciel dyscypliny nauk prawnych

pani dr Aneta Biały - przedstawiciel dyscypliny nauk prawnych

pan dr Piotr Pomorski - przedstawiciel pracowników dydaktycznych

pan mgr Marek Toporowski – pracownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji

 

Przedstawiciele studentów WPPKiA w roku akadem. 2020/2021

pan mgr Mateusz Hypiak – przedstawiciel studentów doktorantów

pan Paweł Robak – przedstawiciel studentów

pan Hubert Skrobański – przedstawiciel studentów

pan Kacper Rydz – przedstawiciel studentów

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, godz. 07:48 - Adam Jankowski