Aktualności

Konferencja „Biblical Anthropology - A Message for Contemporary People"

Konferencja „Biblical Anthropology - A Message for Contemporary People"Sekcja Nauk Biblijnych KUL wraz z Papieską Komisją Biblijną w Rzymie zaprasza na międzynarodową  konferencję naukową „Biblical Anthropology - A Message for Contemporary People", która odbędzie się w dn. 20-21 października 2021 r. Wydarzenie nawiązuje do niedawno nowo opublikowanego dokumentu Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej. Podczas konferencji zostaną podjęte tematy związane z antropologią biblijną oraz jej rolą dla współczesnego człowieka. Jednym z punktów konferencji będzie sesja specjalna dedykowana antropologii św. Pawła. 

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne konferencja odbędzie się w formie online