Aktualności

Konferencja „Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych”

Konferencja „Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych”Błogosławiony Edmund Bojanowski  był niezwykłym człowiekiem, który również dziś inspiruje wielu ludzi na całym świecie. Choć był człowiekiem  świeckim założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Jest uważany za jednego z prekursorów  apostolstwa świeckich. Był inspiratorem wielu dzieł wychowawczych, charytatywnych, kulturalnych i religijnych i pedagogiem-praktykiem, który stworzył oryginalną myśl pedagogiczną, uwzględniającą takie idee pedagogiczne, jak m.in: wychowanie religijne, intelektualne,  fizyczne, zdrowotne, społeczne, patriotyczne czy wychowanie przez pracę.

13 czerwca 1999 r.  Jan Paweł II zaliczył Edmunda Bojanowskiego do grona błogosławionych, czyniąc go patronem laikatu. Powiedział wtedy o nim: „W swojej bogatej działalności daleko wyprzedził to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła”.

Jednym z ośrodków, który nie tylko prowadzi badania naukowe nad myślą E. Bojanowskiego, ale także ją popularyzuje jest KUL.  22 listopada 2022 odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji. Jej tematem będzie „Międzynarodowy wymiar aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego efektem synergii interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych”. Wśród poruszanych zagadnień będzie m.in. aplikacja wskazań pedagogicznych błogosławionego na świecie, m.in. w Brazylii, Boliwii, Kazachstanie, Kamerunie oraz Ukrainie.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL,  Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych prof. Robert Ptaszek, Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Przewodnicząca Federacji Sióstr Służebniczek NMP s. mgr Anna Rafała Kisiel oraz Postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego, Zastępca Promotora Sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej  ks. prof. Paweł Malecha.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00. w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW- 113, będzie również transmitowana online (https://www.youtube.com/watch?v=YBceuP1Pm6I)