Konferencja „O tym się nie mówi IV - Komunikacja osób niedosłyszących”

O tym się nie mówiKoło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „O tym się nie mówi IV - Komunikacja osób niedosłyszących”, która odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Hotelu Victoria.

 

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić na konferencję, tym razem na czwartą edycję „O tym się nie mówi IV – komunikacja osób niedosłyszących”. Poprzednie edycje pokazały nam, iż rozległość tematyki związanej z uszkodzeniem słuchu powoduje, że temat pozostaje dalej niewyczerpany. Dlatego też pojawiły się głosy o potrzebie zorganizowania kolejnej edycji konferencji. Przy obecnej skupimy się na komunikacji. Komunikacja – jak wiemy – jest to przekazywanie i odbieranie informacji w kontakcie z drugą osobą. Jest czymś nieodłącznym w naszym życiu – szczególnie u osób z dysfunkcją słuchu. Możemy komunikować się za pomocą mowy, pisania, migania czy też poprzez fonogesty. Niemniej jednak, przy tak szerokim wachlarzu opcji, dzięki którymi możemy się komunikować, nadal zmagamy się z kłopotami z powodu dysfunkcji słuchu: czegoś niedosłyszymy, nie zrozumiemy, nie złapiemy kontekstu - szczególnie w środowisku osób słyszących. Poruszymy także temat komunikacji osób niedosłyszących w języku obcym. Obecnie osoby niedosłyszące mają wiele możliwości – mogą uczestniczyć w zagranicznych konferencjach, projektach, wyemigrować czy też wyjechać na semestr (lub kilka) na program Erasmus+. Pragną one realizować marzenia związane z podróżami, poznawaniem innych kultur itd. Jednakże wielu z nich obawia się problemów: że nie dadzą rady, że kontakt z tubylcami czy też innymi osobami, którzy nie znają ojczystego języka osoby niedosłyszącej będzie utrudniony. Dlatego też chcielibyśmy pokazać, że niedosłyszący też może podróżować i też może rozmawiać z innymi w obcym języku.

 

W tej edycji konferencji bardzo byśmy chcieli skupić się na problemach z jakimi osoby niedosłyszące zmagają się każdego dnia. Dotyczy to zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego kontaktu z innymi osobami, zarówno w języku ojczystym, czy też w języku obcym. Chcielibyśmy Państwu pokazać istotę problemu, a także co można zrobić w sytuacji, kiedy mamy kłopoty z komunikacją. Wyrażamy ogromną nadzieję, iż wiedza zaczerpnięta z Naszej konferencji będzie bardzo pomocna dla innych niedosłyszących, którzy chcieliby poprawić kontakty z innymi osobami, czy też zacząć komunikować się w języku obcym. Konferencja ta skierowana jest także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką – wychowawców, rodziców, pracowników poradni, fundacji, studentów. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Naszej Konferencji.

 

Obszary tematyczne:

  • Komunikacja z osobami słyszącymi i niesłyszącymi w środowisku społecznym
  • Korzystanie z Mass Mediów przez osoby z uszkodzeniami słuchu
  • Metody i techniki wspomagania komunikacji językowej
  • Wielojęzyczność jako szansa dla osób z uszkodzeniami słuchu
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017, godz. 10:28 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-03-27