Aktualności

Konferencja „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"

Konferencja „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe"Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe",  która odbędzie się 21 i 22 września 2021 r. Konferencja odbędzie się w formie online na platformie MS Teams z udziałem gości z zagranicy.

Program konferencji

 

Dostęp do poszczególnych paneli konferencji:

 

Sesja plenarna

 

Sekcja 1.Uczeń i nauczyciel w procesie wychowawczo-dydaktycznym na I etapie edukacyjnym

 

Sekcja 2.Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej