Aktualności

Konferencja „Socjolog na ambonie”

W 3. rocznicę śmierci wybitnego socjologa ks. prof. Jan Szymczyka Instytut Nauk Socjologicznych KUL, którym kierował, zaprasza 15 listopada 2023 na konferencję „Socjolog na ambonie”. Obrady poprzedzi Msza św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 10.00, a konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031. W wydarzeniu będzie można również uczestniczyć online – link do transmisji.

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (1963-2020) - socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, kierownik Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej.

Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu z zakresu socjologii został w 1996 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Stanisława Kowalczyka. W 2007 roku uzyskał habilitację z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości), w tym też roku został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Inicjator i redaktor naczelny serii wydawniczej: Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu: „Studia nad wiedzą” oraz współredaktor serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

W 2016 został powołany przez Premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2018 r. na to samo stanowisko, na drugą kadencję, został powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego.  

Przedmiotem jego naukowej refleksji były zagadnienia z zakresu m.in.: socjologii wartości, socjologii ruchów społecznych, makrostruktur społecznych, socjologii sportu i turystyki, socjologii ciała, socjologii władzy. Autor ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Autor książek: Patrząc na ten świat (1991); Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (2004); Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne (2005); W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej (2005);  Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014).